Nieuws

NIEUW! Mini-kerken

Vanaf 5 juli 2020 starten we met een nieuw concept: mini-kerken

Alpha cursus 2020

Je hebt de term Christelijk vast wel eens gehoord, bijvoorbeeld in combinatie met een politieke partij, kerk, feestdagen of een sportvereniging…. Maar wat is dat nu eigenlijk? En heb jij daar wat mee?

Samenkomst

Onze eerstvolgende samenkomst is te vinden in de agenda. U bent van harte welkom

Feestelijke doopdienst

Onze Here Jezus heeft ons zelf het voorbeeld gegeven om ons als volwassene te laten dopen (Mattheüs 3:13). Daarom geeft De Schuilplaats regelmatig gelegenheid aan volgelingen van Jezus om zich te laten dopen.

Nieuwe Alpha cursus (start in februari'19)

Je hebt die term vast wel eens gehoord: "Christelijk". In combinatie met een politieke partij, kerk, feestdagen of een sportvereniging… Maar… wat is dat nu eigenlijk? En heb jij daar wat mee?

Drie babies opgedragen

In de dienst van 4 februari jl werden drie onlangs geboren, wolken van babies, “opgedragen”. Bij dit opdragen worden de kinderen voorgesteld aan de Heer en aan zijn gemeente. Aan de ouders wordt ook gevraagd om te beloven dat zij het kind gaan opvoeden volgens richtlijnen die de Heer in de bijbel geeft en het kind ook bekend zullen maken met de Heer en de leefregels die Hij in de bijbel geeft.
Naar het archief