Corona protocol

Corona protocol

Laatste update: dinsdag 30 juni 2020

Vanaf 5 juli 2020:    we gaan starten met mini-kerken!

We waren een kerk tot corona kwam, we zijn een kerk gebleven, en we zullen een kerk blijven. Maar een kerk beperkt zich niet tot de muren van een gebouw! We spreken liever van gemeente-zijn, met elkaar en voor elkaar, voor iedereen, ook voor jou, 7 dagen per week. Nieuwe omstandigheden vragen om een nieuwe vorm van gemeente-zijn en daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Vanaf september 2020 herstarten we met een centrale dienst op het vertrouwde adres aan de Nobellaan 50 in Bergen op Zoom, voorzien van livestream die te volgen is vanaf deze website of via ons Youtube kanaal (zoek op Schuilplaats en Bergen op Zoom).

Vanaf 5 juli starten we met mini-kerken op diverse locaties in Bergen op Zoom. In kleine groepen komt men bij elkaar om naar een centrale videodienst te kijken en het er met elkaar over te hebben. Ook jij bent van harte welkom! Praktische informatie vind je onder Menu - Samenkomsten of ook hier

We willen een veilige kerk zijn voor iedereen en daarom hebben we een protocol opgesteld om de veiligheid van een ieder maximaal te waarborgen. Zie de informatie hieronder.

HOOFDREGELS:
1.    Koorts, verkouden of luchtwegproblemen? Blijf thuis
2.    Hoest en nies in de ellebogen
3.    Geef geen handen, knuffel elkaar niet
4.    Houdt 1,5 meter afstand
 

1.    Zondagse dienst op de centrale locatie Nobellaan 50, Bergen op Zoom
Deze informatie volgt eind augustus.

2.    Kleine groepen (mini-kerken, themagroepen, gebedsgroepen, 12+, 15+ en 19+, Alpha, enzovoort)

 • Vanaf 1 juni: bijeenkomen in groepen is toegestaan onder de volgende richtlijnen:
  • 1,5 meter afstand moet gegarandeerd mogelijk zijn; kom alleen bij elkaar in een ruimte die hiervoor voldoende groot is. Een echtpaar hoeft onderling geen afstand te houden.
  • De algemene richtlijnen van het RIVM moeten te allen tijde opgevolgd worden. Bij ziekte, klachten aan de luchtwegen, verkoudheid of koorts: blijf thuis.
 • Aanwezigheid bij de groep is een vrijwillige keuze; mensen die tot een risicogroep behoren (mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid) wordt afgeraden om te komen.
 • Houdt een presentielijst bij (in verband met onderzoek achteraf indien er besmetting is opgetreden).
 • Zingen is tot nader bericht niet toegestaan (grotere kans op verspreiding van aerosolen)
 • Sanitaire voorziening: probeer gebruik van het toilet bij de gastheer/-vrouw tot een minimum te beperken. Klep naar beneden alvorens door te spoelen (voorkom verspreiding aerosolen). Leg reinigingstissues klaar in het toilet.
 • Koffie / thee / frisdrank: gebruik bij voorkeur wegwerp bekers. Indien niet mogelijk: pak glazen en bekers altijd bij de bodem en niet bij de rand. Advies: Laat 1 persoon het drinken inschenken.
 • Als de themagroep samenkomt in een openbare ruimte (zoals kantoor) mogen er geen groepen aansluitend bij elkaar komen. Er mogen maximaal 2 groepen per dag samenkomen en dan moet de ruimte (tafels / stoelen / toilet / keuken / deurklinken) tussentijds gereinigd/gedesinfecteerd worden.

3.    Pastoraat en (zieken)bezoek
A.    Vervang fysiek bezoekwerk door telefoon, brief, email of andere digitale communicatie. Zeker waar dit kwetsbare personen betreft. 
B.    Als fysiek bezoek toch noodzakelijk is: houdt de hoofdrichtlijnen ten allen tijden in de gaten
C.    Ziekenbezoek: alleen indien strikt noodzakelijk

4.    Kinderwerk, tieners en Jongeren: 12+, 15+ en 19+
nader te bepalen

5.    Diaconaal werk (praktische hulp)
Per situatie moet worden bekeken wat hier wel en niet mogelijk is. Met inachtneming van RIVM-richtlijnen.

6.    Vergaderingen
De Schuilplaats kiest er voor om deze tot 1 september 2020 alleen digitaal te houden.