Feestelijke doopdienst

Onze Here Jezus heeft ons zelf het voorbeeld gegeven om ons als volwassene te laten dopen (Mattheüs 3:13). Daarom geeft De Schuilplaats regelmatig gelegenheid aan volgelingen van Jezus om zich te laten dopen.

Dit bericht is geplaatst op 03-03-2019
Feestelijke doopdienst

Op zondag 7 april zal er weer een feestelijke doopdienst zijn in de Schuilplaats!. De doopstudie begint binnenkort en de deelname is vrijblijvend; dat wil zeggen: óók mensen die de beslissing om zich te laten dopen, nog niet hebben genomen, zijn van harte welkom op de studiebijeenkomsten!
Opgeven voor de studie bij Jan Dees.