Drie babies opgedragen

In de dienst van 4 februari jl werden drie onlangs geboren, wolken van babies, “opgedragen”. Bij dit opdragen worden de kinderen voorgesteld aan de Heer en aan zijn gemeente. Aan de ouders wordt ook gevraagd om te beloven dat zij het kind gaan opvoeden volgens richtlijnen die de Heer in de bijbel geeft en het kind ook bekend zullen maken met de Heer en de leefregels die Hij in de bijbel geeft.

Dit bericht is geplaatst op 05-02-2018

Ook aan de gemeenteleden wordt gevraagd of zij, als de gelegenheid zich voor doet, de ouders willen steunen bij de opvoeding en het vertrouwd maken met de Heer en de bijbel. Het was een feestelijke dienst, te meer omdat er ook een baby van een gezin met Afrikaanse wortels opgedragen werd en die familie in traditionele Afrikaanse kleding gekomen was. Iets wat het geheel een extra kleurrijk en feestelijk tintje gaf.