Visie

DSC_3132_kleinEen levensveranderde ontmoeting met Jezus
Mensen die geen uitkomst meer zien… mensen die alles denken te hebben… beiden hebben ze onze passie. Een onbedwingbaar verlangen dat ze Jezus mogen ontmoeten, en hun leven door Hem laten veranderen, zodat ze écht zullen leven! Daarom is Jezus ons uitgangspunt in alles wat we ondernemen, met als doel mensen aan te moedigen in Jezus’ voetsporen te gaan, en het leven dat ze zelf ontvangen door te geven aan anderen.

 

Ons vertrekpunt: Focus op Jezus
Uitgangspunt voor al onze activiteiten en inspanningen, is dat we doen wat we Jezus hebben zien doen, dat wat Hij ons ingeeft om te doen. We doen niets uit onszelf; ons grote voorbeeld is de Here Jezus: ‘Laten we ons blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof.’ Hebreeen 12:2.

Onze missie: Jezus kennen en bekendmaken
In één zin samengevat: ‘Jezus Christus kennen en Hem bekend maken in woord en in daad.’ We zien het als onze grootste passie mensen kennis te laten maken met de levende God, die mensen het leven geeft. ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ Mattheus 28:18-20.

Ons meerjaren thema: Levengevend leven
Nog meer dan voorheen ervaren we dat we het leven, dat we door de Here Jezus hebben ontvangen, dienen door te geven aan de mensen om ons heen. ‘Wij verkondigen u: het Woord is leven. Het leven is verschenen, wij getuigen ervan en we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons gegeven is. Wij verkondigen het ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’ 1 Johannes 1:1-3.

Hierbij bouwen we op drie thema’s:
Gezondheid: ‘de kerk in beweging’. Relatie met God en elkaar staat centraal.
Continuiteit: ‘de kerk die blijft’. Nieuwe generaties staan op.
Vermenigvuldiging: ‘de kerk die groeit’. We brengen de kerk naar de mensen!

About the Author