Zondag 30 september: feestelijke doopdienst!, lees verder……

Onze Here Jezus heeft ons zelf het voorbeeld gegeven om ons als volwassene te laten dopen. Daarom geeft De Schuilplaats regelmatig gelegenheid om volgelingen van Jezus te laten dopen.

Op zondag 30 september zal er weer een feestelijke doopdienst zijn in de Schuilplaats!. De doopstudie begint binnenkort en de deelname is vrijblijvend; dat wil zeggen: óók mensen die de beslissing om zich te laten dopen, nog niet hebben genomen, zijn van harte welkom op de studiebijeenkomsten!
Opgeven voor de studie bij Jan Dees en/of André Nieuwkerk.