Evangelische kerk de Schuilplaats (statutaire benaming “Rafaelgemeenschap de Schuilplaats”) heeft een ANBI-erkenning via de groepsbeschikking van Rafael Nederland. U kunt de toewijzing van de ANBI erkenning ook terug vinden op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ (vul bij Instelling in ‘de Schuilplaats’ en bij plaatsnaam ‘Halsteren’).

Het bestuur van Evangelische kerk de Schuilplaats kent de volgende samenstelling:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter (Voorganger)
Penningmeester
Secretaris
Vice-voorzitter (kan Secretaris of Penningmeester zijn)

Overige bestuursleden:
Algemeen bestuurder
Oudsten-bestuurder (één of meerdere)

Beleidsplan

Door op onderstaande link te klikken, download u het Beleidsplan 2016-2020, inclusief Visie en Doelstellingen.Het Beleidsplan van de Schuilplaats is gerelateerd aan het Beleidsplan en de Visie van Rafael Nederland.

Beleidsplan 2016-2020

Jaarverslag 2017

Door op onderstaande link te klikken, download u een overzicht van de Activiteiten van het afgelopen jaar 2017.

Jaarverslag 2017

Kosten en baten 2017

Klik op onderstaande link voor een beknopt overzicht van de kosten en baten van het afgelopen boekjaar.

Beknopt financieel verslag 2017

Begroting 2018

Indien u op onderstaande link klikt, download u een beknopte begroting voor het boekjaar 2017.

Beknopte begroting 2018

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Schuilplaats heeft besloten om haar beloningsbeleid volledig te baseren op het arbeidsvoorwaardenmodel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Voor de actueel lopende overeenkomsten wordt daarbij gebruik gemaakt van:

* De “Gids Arbeidsvoorwaarden van de predikanten voor gewone werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland” (GAPKN). Versie Januari 2014.
* De “ Generale Regeling Rechtspositie van Predikanten” (GRRP). Versie 9 November 2013, ingegaan 1 Januari 2014.
* De Uitvoeringsbepaling 2018-A d.d. 1 Januari 2018 (UVB).