off

Alphacursus

IMG_2036Een (hernieuwde) kennismaking met het Christelijk geloof
Alpha is een boeiende verhelderende, dertiendelige (13 weken en halverwege een weekend) oriëntatie op het christelijke geloof. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die meer willen weten over het christelijke geloof, mensen die pas christen zijn geworden of mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken. Samen ontspannen eten, luisteren, koffiedrinken en (na)praten.

Ontstaansgeschiedenis van de alphacursus
Alpha is ontstaan in Engeland en wordt gesteund door vrijwel alle kerken. Inmiddels loopt de cursus al op meer dan 500 plaatsen in ons land en internationaal in meer dan 130 landen! Overal zijn mensen enthousiast. Alpha dankt haar unieke waarde aan de korte presentatie, maar ook aan het kader waarin de thema’s worden doorgewerkt.

Gezamenlijke maaltijd.
In de alphacursus is er een terugkerende indeling waarbij we beginnen met een maaltijd die zorgt voor een sfeer van ontspanning, ontmoeting en openheid. Elke week wordt de maaltijd verzorgt door een aantal mensen van onze gemeente, voor de maaltijd wordt vaak wel een kleine bijdrage gevraagd.

Introductie van het thema
Na de maaltijd wordt het thema van die avond kort geïntroduceerd door externe spreker.

Bespreken van het thema
Vervolgens is er in kleine groepjes de gelegenheid om door te praten over allerlei vragen die de inleider oproept. Het is een goede manier om vrij snel mensen te leren kennen die (ook) meer willen weten over onderwerpen als: wie is Jezus, waarom stierf Jezus aan het kruis, waarom zou ik de bijbel lezen, waarom en hoe kan ik bidden, wie is eigenlijk de Heilige Geest, hoe leidt God ons leven, kan God ook vandaag mensen genezen, wat heeft de kerk er mee te maken.

Afsluiting van een avond.
Na het bespreken in groepjes wordt de avond afgesloten met gebed.

Halverwege een weekend
Halverwege de cursus prikken we een weekend (meestal vrijdagavond, overnachting en zaterdag de gehele dag) om een bepaald thema wat meer uit te diepen en wat meer tijd voor elkaar te nemen.

Belangstellenden zijn welkom. Voor informatie of opgave: info@schuilplaats.com , of na de zondagse dienst bij de voorganger. Meer info op www.alpha-cursus.nl

About the Author