20 Maart: doopdienst!

Op zondag 20 Maart 2016 hebben we weer een geweldig feest mogen vieren met elkaar: 4 mensen hebben besloten hun hart aan de Heer te geven en zich te laten dopen door onderdompeling, zoals Jezus ons leert en daarin zelf ook het voorbeeld heeft gegeven (Matt. 3:13-17).  
Read More →